Home / Actual / GAL-ul din Gârcini a elaborat strategia de dezvoltare locală a comunității

GAL-ul din Gârcini a elaborat strategia de dezvoltare locală a comunității

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini anunță finalizarea proiectului Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini, municipiul Săcele.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini a derulat în baza contractului de finanțare nr. POCU 137/5/1/113525 din 01.09.2017 proiectul Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunității Gârcini, municipiul Sacele”, cu finanțare prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 5 –  Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității, ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  – orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori.

Valoarea totală a proiectului a fost  de 227.107,70 lei, din care 215.752,32 lei au reprezentat finanțare nerambursabilă din Fondul Social European și 11.355,38 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național.

Obiectivul generalal proiectului a fost reprezentat de consolidarea parteneriatului local în vederea elaborării strategiei de dezvoltare locală a Zonei Urbane Marginalizate Gârcini și zonei funcționale aferente cu scopul de a reduce numărul de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL.

Proiectul a reprezentat prima etapă în implementarea mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală în Responsabilitatea Comunității), care a constat în elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru Zona Urbană Marginalizată Gârcini și zona sa funcțională.

Principalele rezultate generate de implementarea proiectului au fost:

  • Realizarea unui recesământ în Zona Urbană Marginalizată, implementarea unui chestionar de percepție în zona funcțională și elaborarea unui studiu de referință care a permis delimitarea finală și validarea teritoriului vizat prin SDL
  • Organizarea a 5 întâlniri cu reprezentanții comunității, cu privire la: delimitarea teritoriului, identificarea zonelor distincte incluse in teritoriu; identificarea principalelor nevoi ale comunității; identificarea soluțiilor posibile; identificarea măsurilor necesare și prioritizarea acestora; stabilirea conținutului strategiei și a listei indicative de intervenții;
  • Aderarea la Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini a 25 noi membri
  • Dezvoltarea capacității operaționale a Asociației prin crearea unui birou funcțional și recrutarea personalului administrativ necesar pentru derularea activității
  • Strategia de Dezvoltare Locală elaborată pentru un teritoriu care include:
  • Zona Urbană Marginalizată cu comunitate roma și case tip mahala reprezentată de străzile Rodnei, Cetinii, Gârciniului, Barajului, Subobrej, Amurgului, Râului, Ferigii, Ghioceilor, Lămâiței, Lacului, Pajiștei, Piscului și Bdul G. Moroianu (numerele 420-472; 413-463)
  • Zona funcțională aferentă, formată din următoarele zone distincte:
  • zona distinctă de case din cartierul Satulung, cu următoarele străzi: Tărlungului, Martin Luther, Lungă, General Dragalina, Valea Largă, Vulcan și Oituz (numerele 50-88, 33-49), B-dul. G. Moroianu (numerele 247-411, 230-418) și Mocanilor (numerele 1-3, 2-6).
  • zona distinctă de blocuri din cartierul Electroprecizia, cu străzile Aleea Episcop Popeea și Viitorului

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini

Persoană de contact: Ganea Sorin – Manager proiect, Tel. 0731302369; E-mail: [email protected]

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply