Home / Actual / Conferința de presă de lansare a proiectului „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini, municipiul Săcele”.

Conferința de presă de lansare a proiectului „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini, municipiul Săcele”.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini și Primăria municipiului Săcelevă invită să participați la conferința de presă de lansare a proiectului „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini, municipiul Săcele”.

Proiectul este finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 5 –  Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității, ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” – orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori.

Obiectivul general vizat prin implementarea proiectului este reprezentat de consolidarea parteneriatului local în vederea elaborării strategiei de dezvoltare locală a Zonei Urbane Marginalizate Gârcini și zonei funcționale aferente cu scopul de a reduce numărul de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL.

Conferința de presă va avea loc miercuri, 13 Septembrie 2017, ora 10.00, în incinta Centrului de Zi pentru Copii aflați în situații de risc din Săcele, str. George Moroianu nr. 17.

 

Vă așteptăm!

Date de contact:

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini

Persoană de contact: Ganea Sorin – Manager proiect

Tel. 0731302369; E-mail: [email protected]

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply