Home / Actual / Doar aici este permis! 17 locuri de afișaj electoral în Săcele

Doar aici este permis! 17 locuri de afișaj electoral în Săcele

Analizând  referatul de aprobare nr. 32556/16.04.2019 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, prin care s-a propus stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral în Municipiul Săcele pentru alegerea membrilor din România  în Parlamentul European în anul 2019,

Având în vedere prevederile Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile H.G nr. 81/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019,

În temeiul art. 63 alin.(1) lit.a), alin.(2), al art.68 alin.(1), al art.115 alin.(1) lit.a) și al art.117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Primarul Municipiului Sacele DISPUNE

Art.1 Se stabilesc  locurile speciale de afișaj electoral în Municipiul Săcele pentru alegerea membrilor din România  în Parlamentul European în anul 2019, după cum urmează:

 • Stație autobuz– Baciu  – Pod;
 • Stație autobuz– Baciu – Biserica Evanghelică;
 • Stație autobuz – Turcheș – Muzeul Etnografic;
 • Intersecția B-dul Brașovului – Str. Mică;
 • Intersecția B-dul Brașovului – Str. Nicolae Iorga;
 • Sediul Primăriei Municipiului Săcele – Str. Mihai Eminescu nr.4;
 • Cartier Ștefan cel Mare- vis-à-vis de Parcul Bucuria Copiilor;
 • Stație autobuz – Disz Tipo;
 • Stație autobuz – Biblioteca Municipală “Victor Tudoran” ;
 • Stație autobuz – Str. Oituz (ambele sensuri);
 • Stație autobuz – Electroprecizia (ambele sensuri);
 • Intersecția Str. Valea Largă – Str. Mocanilor;
 • Cartier Electroprecizia – Str. Viitorului nr.22;
 • Cartier Electroprecizia – Clubul Electroprecizia, Aleea Episcop Popeea nr.8;
 • B-dul George Moroianu – Garaj;
 • Cartier Movilei;
 • Cartier ANL Bolnoc.

Art.2  În alte locuri decât cele stabilite conform art.1, afișajul electoral este interzis.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează Serviciul Administrativ, Direcția Poliția Locală a Municipiului Săcele.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia