Home / Actual / Despre “explozia” populatiei din Sacele

Despre “explozia” populatiei din Sacele

Conform datelor statistice furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică pentru anul 2013, municipiul Săcele are o populaţie stabilă de 34.215 locuitori, fiind practic a doua localitate ca mărime din județul Brașov.
Localitatea face parte integrantă din Zona Metropolitană Brașov, alături de alte 16 unități administrative urbane și rurale, constituind axa urbană Săcele-Brașov-Ghimbav-Codlea, ce are rolul de a polariza majoritatea activităţilor economico-sociale ale zonei.

Comparativ cu anul 2002, numărul locuitorilor care formează populația stabilă a municipiului a crescut cu 4.300, ritmul de creștere a populației în ultimii 11 ani fiind de 14,37%, iar pentru ultimii 5 ani fiind de 4,94%.
Raportat la zona urbană a arealului metropolitan și a județului, municipiul Săcele prezintă o situație aparte. Astfel, în perioada analizată populația localității a crescut în timp ce atât la nivel metropolitan cât și la nivel județean populația urbană a înregistrat scăderi semnificative.

Aceste tendințe s-au temperat în perioada 2009-2013, însă ele au fost mai accentuate în perioada 2002-2009 câpopulatie sacelend orașele și municipiile județului Brașov înregistrau împreună o scădere medie anuală a sporului populației de 0,28% (0,15 % în arealul urban al zonei metropolitane), în timp ce populația săceleană înregistra un ritm mediu anual al sporului de + 1,80%. Cauza principală a acestei situații o constituie municipiul Brașov care a contribuit decisiv la diminuarea numărului populației urbane: scăderea natalității, migrația externă, declinul industriei braşovene (inclusiv prin relocarea sa în zonele limitrofe Brașovului), migraţia externă, dar şi migrația dinspre mediul urban spre cel rural, din proximitatea municipiului. În acest context, municipiul Săcele are cel mai important aport la creșterea populației în zonă.Ea se datorează, așa cum vom demonstra mai jos, în special sporului natural și mai puțin celui migratoriu.
Creșterea populației municipiului a determinat și creșterea indicelui de densitate a populaţiei de la 94,60 locuitori/kmp în anul 2009, la 99,27 locuitori/kmp în anul 2013. Dacă ne raportăm la densitatea medie înregistrată în aria urbană a zonei metropolitane (fără municipiul Brașov) – 118,26 locuitori/ kmp – ea este mult inferioară. Trebuie menționat însă că municipiul Săcele este una dintre cele mai întinse unități administrative teritoriale din România (32.176,35 ha, din care numai 7% sunt reprezentate de intravilan), fapt ce explică valoarea scăzută a indicatorului.
În ceea ce privește structura etnică a populației municipiului, așa cum a reieșit la recensământul din 2011, aceasta este majoritar românească (65,65%), diferența fiind reprezentată în special de maghiari (20,16%) și rromi (1,07%). Interesant este însă faptul că numai 328 de persoane s-au declarat rromi, iar nu mai puțin de 3.944 de respondenți au refuzat să-și declare apartenența etnică. Procentul extrem de mare al refuzurilor trebuie încadrat în contextul socio-politic al anului 2011, când o serie de persoane publice au îndemnat la boicotarea referendumului.

sporul natural zona metropolitanaDe asemenea, este posibil ca o parte a locuitorilor din zonele periferice municipiului, în special din cartierul Gârcini (zonă marginală, caracterizată de precaritatea elementelor de infrastructură și un nivel scăzut de trai ce conduc automat la fenomene precum șomaj, infrac-ționalitate și excluziune socială), să fii refuzat declararea apartenenței etnice pentru a se delimita astfel de o comunitate asociată cu numeroase defecte. De asemenea, în ceea ce privește etnia rromă lucrurile trebuiesc nuanțate.

Fără a încălca principiul constituțional al dreptului individului de a-și declara apartenența la un grup etnic, Convenția europeană pentru protecția minorită-ților naționale stipulează faptul că această declarație nu este suficientă pentru stabilirea apartenenței la respectivul grup etnic, fiind necesare și cunoștințe lingvistice, cultu-rale, religioase specifice aces-tuia. Comunitatea rromă din Săcele, estimată de autoritățile locale, poliție și ONG-uri la circa 8-10.000 de oameni nu se înscrie în tiparul de mai sus.

Nu numai că locuitorii cartierului Gârcini și, parțial, cei din comunitatea din Baciu nu se declară de etnie rromă, dar cvasi-totalitatea lor nu cunosc limba romani, nu au un port tradițional și nici obiceiuri specifice comunităților tradiți-onale de rromi. Chiar dacă, la origine, în aceste zone au trăit familii de etnie rromă, în anii de maximă expansiune demografică a localității (`70-`80) aici s-au așezat noii veniți, dezrădăcinați din comunitățile lor rurale.

În ceea ce privește limba maternă, majoritatea au declarat limba română (66,78%), fiind cu 1,13 % mai mulți decât cei care s-au declarat români. Având în vedere că numai 15 persoane au declarat limba romani ca limbă maternă și că 1,07 % s-au declarat rromi, este de presupus că aceștia au declarat, în mare majoritate, limba română ca limbă maternă. De asemenea, procentul celor celor care au declarat limba maghiară ca limbă maternă se suprapune peste numărul maghiarilor din localitate.

Sursa: Newsbv.ro

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply