Home / Actual / Consilierii săceleni se întâlnesc pe 24 iunie în şedinţa lunară. Vor dezbate despre organigrama celor de la Servicii Săcelene și vor numi un membru în conducerea Regiei Pădurilor

Consilierii săceleni se întâlnesc pe 24 iunie în şedinţa lunară. Vor dezbate despre organigrama celor de la Servicii Săcelene și vor numi un membru în conducerea Regiei Pădurilor

PROIECTUL ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 24 iunie 2021:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 27 mai 2021

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 11 iunie 2021

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai 2021 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Săcele pentru Asociația De Dezvoltare Intercomunitară „Iso Mediu” În Domeniul Salubrizării Localitaților Din Județul Brașov 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal Săcele

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale SERVICII SĂCELENE S.R.L.

7. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuințe individuale și colective și funcțiuni complementare”, modificator al PUZ ,,Construire ansamblu rezidențial, clădiri de birouri, prestări servicii, comerț și alte dotări”, aprobat cu H.C.L. nr. 90/2010, strada Uranus, FN, Municipiul Săcele

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință, spațiu comercial și garaj”, str. Timocului, nr. 45, Municipiul Săcele

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 19, sc. B, etaj 1, ap. 6, către titularul contractului de închiriere

11. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 2 din H.C.L. nr. 115/28.04.2021 „privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 103299 – C1- U11- Săcele nr. cad 1165/28, nr.top (81,82/1,84/1,85/1)XXIX și a cotei de 12952/40000 din imobilul înscris în CF nr. 103229 Săcele nr. cad 1165, nr. top 91,82/1,84/1,85/1 în suprafață de 1923 mp”

12. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor categoria de folosință drumuri de exploatare (DE-uri) și a imobilelor categoria de folosință ape curgătoare (HC-uri)

13. Proiect de hotărâre privind acordarea, contra cost, a cantității de 20 mc lemn rotund pentru industrializare, cu diametrul la capătul subțire >= 24 cm, specia rășinoase, d-lui Cirică Alexandru Cristinel și d-lui Cirică Alexandru 

14. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlul gratuit, a unei cantități de lemn rotund rășinoase pentru industrializare (SR 1294/1993), cu diametrul la capătul subțire >= 24 cm, către Biserica Sfânta Adormire Satulung – Săcele

15. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.07.2021-30.09.2021

16. Diverse.
– Informare Liceul Tehnologic Victor Jinga;
– Informare – petiție cetățeni str. Trandafirilor și str. Narciselor.

Stația de asflat a FINCODRUM se mută din Bartolomeu la Săcele. Odată cu ea se mută și poluarea

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia