Home / Actual / Adunarea Generala a Despartamantului ASTRA „Fratii Popeea” are loc pe 10 martie

Adunarea Generala a Despartamantului ASTRA „Fratii Popeea” are loc pe 10 martie

Despărţământul ASTRA „Fraţii Popeea” – Săcele, prin preşedinte prof. LIVIU DARJAN, convoacă Adunarea Generală a Membrilor, în dată de 10.03.2016, ora 17.00, la Biserică Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril – Săcele.

ORDINEA DE ZI a Adunării Generale este următoarea:

1. Raport de activitate pe anul 2015;

2. Raport privind execuţia financiară a anului 2015;

3. Raport al comisiei de cenzori;

4. Proiect privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016;

5. Proiect privind programul de activităţi pentru anul 2016;

6. Discuţii pe marginea documentelor prezentate şi supunerea spre aprobare;

7. Alegerea preşedintelui şi a membrilor Comitetului de Conducere.

Farmacia Precizia

Leave a Reply