Home / Actual / Achiziția de consultanță juridică, acordarea de lemn de foc, dar și canalizarea printre subiectele de pe masa consilierilor locali în septembrie

Achiziția de consultanță juridică, acordarea de lemn de foc, dar și canalizarea printre subiectele de pe masa consilierilor locali în septembrie

Ședinţa ordinară a Consiliului Local al Muncipiului Săcele se va desfașura pe 22.09.2022, orele 15,00 și se va desfășura în format hybrid, respectiv la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. P-ţa. Libertăţii nr. 17, Sala de şedinţe a Consiliului Local, precum și prin mijloace electronice/platforma on-line ZOOM, cu următorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 17 august 2022
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 13 septembrie 2022 .
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2022
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iulie – august 2022 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate cuprinzând solicitanţii pentru locuinţe ANL aflate pe raza Municipiului Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea a trei unități locative sociale din Municipiul Săcele, str. Aleea Episcop Popeea nr. 20A
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință și împrejmuire”, strada Mihai Eminescu, Municipiul Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință, împrejmuire și amenajare drum”, strada Canionului nr. 13, Municipiul Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Zonă mică industrie, prestări servicii, depozitare”, strada Zizinului – strada Florilor, Municipiul Săcele
 1. Proiect de privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în speța având ca obiect acțiune în revendicare a imobilului în care își desfășoară procesul educativ Grădinița 1 Săcele, situată în Municipiul Săcele, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 39
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din C.L. nr. 285/17.12.2020 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Săcele, astfel cum a fost completată prin H.C.L. nr. 29/28.01.2021, H.C.L. nr.  226/30.09.2021 și H.C.L. nr. 88/24.02.2022 și modificată prin  H.C.L. nr.  82/25.03.2021
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6 mc lemn de foc numitei Baias Onița
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6 mc lemn de foc doamnei Cojocaru Ana
 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea de date de carte funciară pentru imobilul înscris în CF nr. 107154 Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului- teren în suprafață de 2 mp, înscris în CF nr. 119649 Săcele, nr. cadastral 119649, categoria de folosință fâneață, a Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului- teren în suprafață de 25 mp, înscris în CF nr. 119688 Săcele, nr. cadastral 119688, categoria de folosință curți-construcții și trecerea acestora în domeniul public al Municipiului Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a bunurilor din grupa construcțiilor pentru alimentare cu apă și canalizare și darea în administrare a acestora spre exploatare către Compania Apa Brașov S.A., în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat la data de 24.09.2008, pentru obiectivul ,,Extindere canalizare menajeră cartier Baciu” și pentru obiectivul ,,Rețele de alimentare cu apă cartier Baciu”
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren înscris în CF nr. 112049 Săcele, în suprafață de 90 mp, situat în Municipiul Săcele, zona piață Electroprecizia
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului inscris in CF nr. 118450 în suprafață de 88 mp și instituirii asupra acestuia a unui drept de trecere pietonal și auto pentru imobilul înscris în CF nr. 119320 Săcele și pietonal pentru imobilul înscris în CF nr. 105285 Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 0,0096 ha terenuri forestiere, amplasate în U.P. VIII – Gârcin, u.a 104 E % (0,0016 ha), u.a 103 G% (0,0048 ha), u.a 103H % (0,0016 ha) și u.a. 102B% (0,0016 ha), în scopul realizării obiectivului de agrement ,,Ansambluri mese-bănci și bănci clasice”
 1. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.10.2022 – 31.12.2022
 • Cerere de instituire a unui drept de servitute Free-Pack S.R.L.;
 • Cerere schimbare categorie de folosință imobil Free-Pack S.R.L.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia