Home / Actual / 6 joburi disponibile în cadrul unei cunoscute companii cu sucursala în Săcele

6 joburi disponibile în cadrul unei cunoscute companii cu sucursala în Săcele

C.N. “Posta Romana” S.A. – Sucursala Brasov, la sediul Oficiului Judetean de Posta Brasov, str. N. Iorga,  nr. 1, Brasov,  recruteaza candidati pentru ocuparea, prin concurs a următoarelor posturi:

3 (trei) posturi de oficiant urban, in cadrul Oficiului Postal Sacele 1

pe durata nedeterminata, program de lucru 8 ore/zi.

Principalele atributii :

 • Executarea operatiunilor de prezentare la ghiseu, bucata cu bucata si serii, a tuturor categoriilor de trimiteri postale
 • Efectuarea operatiunilor de incasare la ghiseu a facturilor si ratelor
 • Eliberearea la ghiseu si prin casutele postale a trimiterilor postale
 • Executarea operatiunilor de achitare a mandatelor
 • Vanzarea de timbre, efecte postale si marfuri comerciale.
 • Contractarea abonamentelor presa.
 • Executarea activitatii de incarcare-lichidare a curselor de distribuire
 • Repartizarea si inregistrarea trimiterilor de corespondenta pe salariati distribuitori/puncte exterioare
 • Verificarea respectarii de catre punctul exterior a conditiilor de admitere la prezentare pentru trimiterile postale, precum si a modului de tratare a trimiterilor distribuite
 • Efectuarea operaţiunilor de transmitere-recepţie a trimiterilor E-mandat şi E-post

Principalele responsabilitati :

 • Raspunde de functionarea in conditii de siguranta si potrivit regimului de lucru aprobat, a utilajelor sau/si echipamentelor pe care le are in primire.
 • Raspunde de respectarea normelor de securitate si sanatate in munca si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor.
 • Raspunde de respectarea programului de lucru si folosirea integrala a timpului de munca pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu.
 • Raspunde de pastrarea secretului de serviciu.
 • Raspunde de executarea la timp si de calitate a atributiilor, lucrarilor si sarcinilor repartizate.
 • Raspunde integral de pagubele aduse in masura in care a contribuit la producerea pagubei.
 • Raspunde civil, material, disciplinar, administrativ sau dupa caz, penal, in conformitate cu normele legale in vigoare pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a atributiilor ce ii revin, precum si de realitatea si legalitatea documentelor pe care le-a intocmit, le-a semnat sau la care a participat si care privesc utilizarea mijloacelor materiale si banesti

Conditii de participare:

 • Invatamant obligatoriu;

Competente necesare :

 • abilitati si cunostinte impuse de functie;
 • capacitatea de analiza si sinteza;
 • motivatia candidatului;
 • comportamentul in situatiile de criza;
 • initiativa si creativitate;
 • operare pe calculator .

Probe de concurs:

 • operare PC (pondere la media finala 10%)
 • interviu (pondere la media finala 90%)

Media minima de admitere  : 6 (sase ).

Probele de concurs sunt eliminatorii, daca nu se obtine minim media 5 la fiecare proba.

Documentele necesare pentru inscriere :

 • cerere de inscriere la concurs adresata Directorului Sucursalei Regionale, cu mentionarea postului vizat;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz (original si copie);
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( original si copie);
 • cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza.
 • curriculum vitae;
 • date de contact (numar de telefon, adresa de e-mail) la care se vor comunica data, ora si locul de desfasurare a concursului.

2 (doua) posturi de factor postal distribuitor urban, in cadrul Oficiului Postal Sacele 1, pe durata nedeterminata, program de lucru 8 ore/zi.

Principalele atributii :

 • Preluarea de la sediul oficiului postal a trimiterilor sosite si distribuirea lor in sectorul repartizat
 • Primirea si achitarea mandatelor postale, electronice si pensii
 • Contractare abonamente presa.
 • Incasarea pe teren a facturilor, ratelor, s.a. in baza contractelor si conventiilor incheiate.
 • Vanzarea pe teren a timbrelor, efectelor postale si marfurilor comerciale.
 • Indeplinirea actelor de procedura.
 • Vidarea cutiilor de scrisori.

Principalele responsabilitati:

 • Raspunde de functionarea in conditii de siguranta si potrivit regimului de lucru aprobat, a utilajelor sau/si echipamentelor pe care le are in primire.
 • Raspunde de respectarea normelor de securitate si sanatate in munca si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor.
 • Raspunde de respectarea programului de lucru si folosirea integrala a timpului de munca pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu.
 • Raspunde de pastrarea secretului de serviciu.
 • Raspunde de executarea la timp si de calitate a atributiilor, lucrarilor si sarcinilor repartizate.
 • Raspunde integral de pagubele aduse in masura in care a contribuit la producerea pagubei.
 • Raspunde civil, material, disciplinar, administrativ sau dupa caz, penal, in conformitate cu normele legale in vigoare pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a atributiilor ce ii revin, precum si de realitatea si legalitatea documentelor pe care le-a intocmit, le-a semnat sau la care a participat si care privesc utilizarea mijloacelor materiale si banesti

Conditii de participare:

 • Invatamant obligatoriu

Competente necesare:

 • abilitati de comunicare, prezentare;
 • lucru in echipa;
 • rezistenta la munca fizica si stres;

Probe de concurs:

 • interviu (pondere la media finala 100%)

Media minima de admitere: 6 (sase ).

Probele de concurs sunt eliminatorii, daca nu se obtine minim media 5 la fiecare proba.

Documentele necesare pentru inscriere:

 • cerere de inscriere la concurs adresata Directorului General, cu mentionarea postului vizat;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz (original si copie);
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( original si copie);
 • cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza.
 • curriculum vitae;
 • date de contact (numar de telefon, adresa de e-mail) la care se vor comunica data, ora si locul de desfasurare a concursului.

 1 Factor postal distribuitor urban, in cadrul Oficiului Postal Sacele 1, pe durata nedeterminata, program de lucru 6 ore/zi.

Locul de depunere a documentelor:

Actele solicitate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea,la sediul Oficiului Judetean de Posta Brasov, str. N. Iorga nr. 1 Brasov.

Persoana de contact: Nan Elena, telefon 0268/476697.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia