Home / Actual / 50 de km de drum modern!! Consiliul Județean Brașov a recepționat lucrarea de pe ”drumul de sub munte”

50 de km de drum modern!! Consiliul Județean Brașov a recepționat lucrarea de pe ”drumul de sub munte”

Administraţia publică judeţeană a încheiat lucrările la cel mai amplu obiectiv de investiţii în domeniul infrastructurii rutiere, realizat în perioada postdecembristă în judeţul Braşov: modernizarea „Drumului de sub munte” din Ţara Făgăraşului, calea rutieră care uneşte comunităţile locale situate la poalele Munţilor Făgăraş.

Cu o lungime de aproximativ 50 de km, drumul traversează localităţile Şinca Veche, Şercăiţa, Bucium, Mărgineni, Sebeş, Recea, Gura Văii, Lisa, Sâmbăta de Sus, Drăguş, Viştea de Sus, Victoria şi Ucea de Sus, asigurând conectivitatea directă cu oraşul Victoria şi conectivitatea indirectă, prin drumurile judeţene DJ 104B Făgăraş – Hârseni – DJ 104A şi DJ 104C Făgăraş – Recea, cu municipiul Făgăraş şi inclusiv cu gara municipiului.

Sub titulatura „Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P – format din DJ 104A km 0+000–45+000, DJ 105C km 6+300–3+800, DJ 105P km 0+000–3+800”, acesta a fost primul şi cel mai mare obiectiv de investiţii realizat de Judeţul Braşov cu fonduri europene nerambursabile, atrase în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de  investiții 6.1. – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Totodată, s-a numărat printre cele mai importante proiecte de infrastructură implementate la nivelul Regiunii Centru.

Contractul de finanţare a fost încheiat în 12 octombrie 2017 între ADR Centru şi Judeţul Braşov, a fost ajustat pe parcurs, ajungând la valoarea totală de 167.807.412 lei, din care 156.832.825,15 lei au reprezentat valoarea totală eligibilă şi 10.974.586,85 lei au însemnat cheltuieli neeligibile.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în 24 septembrie 2019, lucrările fiind realizate de antreprenorul SC Diferit SRL, pe baza proiectului realizat de SC NV Construct SRL, sub coordonarea firmei care a asigurat dirigenţia de şantier, Beta Cops SRL, cu consultanţa asigurată de SC Alphaconsult Engineering SRL şi în strânsă colaborare cu Unitatea de Implementare a Proiectului din cadrul Consiliului Judeţean Braşov, condusă de administratorul public al judeţului, Daniel Gligoraş.

Pentru implementarea proiectului în condiţii optime, UAT Județul Brașov a semnat un parteneriat cu nouă administraţii publice locale: comunele Lisa, Ucea, Drăguș, Sâmbăta de Sus, Șinca, Recea, Hârseni, Viștea şi Orașul Victoria.

Modernizarea „Drumului de sub munte” în date şi cifre:

* Lungimea drumului interjudeţean DJ 104A, DJ 105C, DJ 105P modernizat este de 49.039 metri liniari din care: lungimea DJ 104A – 45.525 m, lungimea DJ 105C – 2.173 m şi lungimea DJ 105P – 1.341 m;

– Suprafaţa carosabilului – 319.528 mp;

– Suprafaţa acostamentelor – 64.422 mp;

– Suprafaţa drumurilor laterale – 16.280 mp;

– Suprafaţa trotuarelor – 24.884 mp;

– 21 de staţii de transport public;

– 19 alveole de staţii de autobuz amenajate.

* Modernizarea drumului interjudeţean a însemnat refacerea structurii rutiere: suprafaţă sistem rutier nou 214.807 mp; suprafaţă sistem ranfosat 104.793 mp.

* Obiectivul investiţional a cuprins lucrări speciale pentru asigurarea scurgerii apelor prin şanţuri, rigole, puţuri absorbante şi reţea de canalizare pluvială.

* În cadrul proiectului au fost reabilitate, modernizate sau reconstruite:  

– 105 podeţe transversale;

– 164 podeţe drumuri laterale;

– 401 podeţe de acces la gospodării;

– 15 poduri.

* Alte lucrări au vizat consolidări ale fundaţiei drumului pe anumite porţiuni deteriorate (fundaţie adâncită de parapet, zid de sprijin din beton armat, supraînălţare, protecţie fundaţie cu saltea de gabioane).

* În cadrul proiectului au fost implementate lucrări de siguranţă rutieră, astfel:

– 4.665 metri de parapete de protecţie montate;

– 158,48 km de marcaje logitudinale trasate;

– 2.704 mp de marcaje transversale;

– 1.534 indicatoare şi stâlpi rutieri instalaţi;

– 70 de indicatoare rutiere pe consolă alimentate cu celule fotovoltaice, amplasate pe drum;

– 6 oglinzi rutiere;

– 10.224 metri liniari de benzi rezonatoare.

Lucrări realizate din contribuţia proprie a Judeţului Braşov

Cu finanţare asigurată din bugetul propriu al judeţului, două treceri la nivel cu calea ferată de pe traseul drumului au fost modernizate la nivel de infrastructură şi suprastructură, lucrările fiind executate de SC Construcții Feroviare Mureș SA.

Este vorba despre intersecția drumului DJ 104A cu linia de cale ferată 207 Șercaia – Șinca, aflată în intravilanul localităţii Şinca Veche, precum şi despre intersecția drumului DJ 104A cu linia CF 205 Brașov – Podu Olt, din localitatea Perșani.

Pavajul acoperit cu asfalt din cuprinsul trecerilor la nivel a fost înlocuit cu dale noi din beton armat, parapetele metalice de protecţie şi siguranţă situate pe laturile drumului au fost schimbate, calea rutieră aferentă a fost reabilitată și racordată la drumul modernizat, fiind asigurată colectarea și evacuarea apelor pluviale din zona celor două intersecţii.

Recepţia finală, în prezenţa ministrului Dezvoltării

Procedurile privind încheierea Procesului-Verbal de Recepţie la încheierea lucrărilor au început joi, 24 august, şi s-au încheiat vineri, 25 august, în prezenţa ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Adrian-Ioan Veştea, în al cărui prim mandat la conducerea CJ Braşov s-au pus bazele realizării acestui obiectiv de investiţii aşteptat şi dorit de toate comunităţile din Ţara Făgăraşului.

„Este un proiect extrem de important pentru judeţul Braşov, un proiect mare, cum nu s-a mai realizat de foarte multă vreme în judeţul nostru. Sunt 50 de km de reabilitare capitală a trei tronsoane de drumuri judeţene, cu foarte multe poduri şi podeţe reconstruite şi cu lucrări complexe la structura carosabilului. Acum patru ani am dat ordinul de începere a lucrărilor şi constructorul s-a încadrat în termenul contractual. Vreau să mulţumesc pe această cale tuturor colegilor noştri din Consiliul Judeţean, atât managerului de proiect Daniel Gligoraş, care s-a implicat extrem de mult, a rezolvat problemele legate de culoarele de expropriere şi toate detaliile care au trebuit puse la punct pentru implementarea obiectivului, cât şi celorlalţi colegi din executivul judeţean, domnului preşedinte Todorică Şerban, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru şi tuturor factorilor implicaţi. Ceea ce vreau să remarc este faptul că am avut un constructor serios, care şi-a văzut de treabă şi a tratat obiectivul cu maximă seriozitate”, a declarat ministrul Dezvoltării, Adrian-Ioan Veştea.

Pe lângă membrii comisiei de recepţie, cei ai Unităţii de Implementare a Proiectului, reprezentanţii antreprenorului şi ai firmelor de proiectare şi dirigenţie de şantier, la eveniment au participat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Todorică Şerban, vicepreşedinţii CJ Szenner Zoltan şi Ciprian Sterpu, prefectul Cătălin Mihai Văsii, primarii localităţilor străbătute de acest drum, numeroşi consilieri judeţeni, alături de conducerea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru reprezentată prin directorul general Simion Creţu.

Valoarea finală a lucrărilor de modernizare a drumului interjudeţean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P este de 168.543.202,85 lei.

Modernizarea „Drumului de sub munte” reprezintă o mare reuşită a administraţiei judeţene şi un exemplu de colaborare a autorităţii judeţene cu administraţiile locale care au doar de câştigat în urma implementării proiectului.

Noul drum modernizat va contribui la descongestionarea traficului din zona DN1 Sibiu – Brasov, facilitând legătura cu judeţele limitrofe şi va deschide perspective de dezvoltare economico-socială şi turistică a localităţilor situate în stânga Oltului, de-a lungul Munţilor Făgăraş.

 

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia