6 proiecte culturale vor fi finanțate de către Consiliul Local Săcele pe anul 2019

În urma finalizării procedurii de selecție și evaluare, autoritatea finanțatoare Municipiul Săcele anunță lista beneficiarilor de finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru acțiuni și programe culturale pe anul 2019, în ordinea punctajelor obținute și în funcție de creditele bugetare aprobate. Astfel, 6 (sase) proiecte au intrunit punctajul de minim 65 de puncte si … Continue reading 6 proiecte culturale vor fi finanțate de către Consiliul Local Săcele pe anul 2019