Home / Actual / Subiecte fierbinți pe masa consilierilor săceleni: PUZ-ul pentru creșa privată din Baciu, ridicarea vehiculelor abandonate pe domeniul public și situatia de la Servicii Săcelene

Subiecte fierbinți pe masa consilierilor săceleni: PUZ-ul pentru creșa privată din Baciu, ridicarea vehiculelor abandonate pe domeniul public și situatia de la Servicii Săcelene

 Consiliul Local al Muncipiului Săcele se întrunește în ședința ordinară pe 17 decembrie 2020, orele 15 :00, și se va desfășura în format de videoconferință, prin platforma on-line ZOOM, în contextul evoluției epidemiologice de la nivel național, în vederea prevenirii cazurilor de infectare cu coronavirusul SARS-COV-II, cu următorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 26 noiembrie 2020
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Săcele
 1. Proiect de hotărâre pentru pentru aprobarea efectuării în anul 2021 a concediului de odihnă anual neefectuat de către Primarul și Viceprimarul Municipiului Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții  ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale  Spitalului Municipal Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice funcționale a Spitalului Municipal Săcele pentru perioada Pandemiei SARS-Cov2 COVID 19

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Săcele pentru anul şcolar 2020-2021, semestrul I

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli  și a Programului de Investiții pe anul 2020 al  Societății Servicii Săcelene S.R.L. 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna noiembrie 2020 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea a câte 3 consilieri locali pentru a face parte din ,,Comisia tehnică de repartizare efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii”  și, respectiv din  ,,Comisia de soluționare a contestațiilor privind repartizarea efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii”, locuințe aflate în administrarea Municipiului Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din ,,Comisia de analiză a documentelor privind vânzarea locuințelor pentru tineri”, locuințe aflate în administrarea Municipiului Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din ,,Comisia de atribuire a spațiilor de locuit ce se află în patrimoniul Municipiului Săcele”
 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Săcele în Comisia de control pentru verificarea respectării obligațiilor asumate de locatar prin Contractul de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Săcele în Comisia de evaluare pentru închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a suprafețelor de teren pășune (pajiști ) aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din  Comisia de Evaluare (licitație) pentru vânzarea bunurilor din domeniul privat al Municipiului Săcele, precum și din Comisia de Soluționare a Contestațiilor
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE CENTRU EDUCAȚIONAL-GRĂDINIȚĂ-CREȘĂ, B-dul Brașovului, nr.246, Municipiul Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ofertei de donație a numiților Popescu Vasile, Popescu Daniel și Popescu Loredana- Nicoleta pentru imobilul- teren identificat în CF nr. 114609 Săcele, în suprafață de 1.179 mp, situat în zona străzii Mihai Eminescu tronson II și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare a numiților Sandu Ion și Sandu Conseluța,  Drobotă Claudiu- Aurelian și Drobotă Mihaela , la dreptul de proprietate asupra imobilului – teren  în suprafață de 97 mp, înscris în CF nr. 117245 Săcele, reprezentând parte din strada Carpenului și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a cotei de 2113/5000 din imobilul înscris în CF nr.  107350 Săcele , a cotei de 2113/5000 din imobilul înscris în CF  nr. 105698 Săcele , a cotei de 4226/10000 din imobilul înscris în CF nr. 103724 Săcele si a cotei de 4226/10000 din imobilul înscris în CF nr. 103723 Săcele

 

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF  117702 Săcele , nr.top 7141/63/9 în suprafață de 24 mp
 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF  105886 Săcele , nr.top 897/1/3 în suprafață de 162,43 mp
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 116066 Săcele, în suprafață de 954574  mp, categoria de folosință pădure și a imobilului înscris  în CF nr. 116065 Săcele, în suprafață de 891300 mp, categoria de folosință pădure 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă  pe picior, destinată valorificării către operatorii economici, din producția anului  2021, pe partizi de producție nr. 13-185-186-188 din U.P. VIII Gârcin, partizi de producție nr.23-57-89-159-176-183 din U.P. VII Doftana , partizi de producție nr. 168-189- 190- 194-195 din U.P.VI Tărlung, partida  de producție nr. 193 din U.P.V Tesla, partizi de producție nr.60-130-131-132-177-178-181 din U.P. III Piatra Mare

Diverse

 • Raportul de activitate al Comitetului Director al Spitalului Municipal Săcele pentru perioada iulie 2017-noiembrie 2020;
 • Informare cu privire la demisia d-lui Crețu Valentin din Consiliul de Administrație al RPLP Săcele R.A.;
 • Informare cu privire la demisia d-lui Medianu Gheorghe din Consiliul de Administrație al Societății Servicii Săcelene S.R.L.

Lemnele de foc pentru populație: Deși nu a onorat toate cererile din 2020, Primăria Săcele anunță că din 4 ianuarie se pot depune alte cereri pentru 2021

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia