Home / Actual / Știați că Săcele are taxă hotelieră de 1%?! Ea ajunge în bugetul local și este folosita la “promovarea turistică a localității”

Știați că Săcele are taxă hotelieră de 1%?! Ea ajunge în bugetul local și este folosita la “promovarea turistică a localității”

Primarul Municipiului Săcele vrea să adune din taxa hotelieră sume pentru a … promova turistic localitatea.

Taxă hotelieră în cota de 1% din tarifele de cazare practicate de unitățile de cazare se încasează de către persoanele fizice și juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luare în evidență a persoanelor cazate, mai spune materialul asumat de Popa Virgil

Taxa se datoreaza pentru intreaga perioada de sedere.

Taxa pentru sederea într-o unitate de cazare, denumita taxa hoteliera se incaseaza de catre persoanele fizice si juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

Unitatiile de cazare au obligatia ca în documentele folosite pentru încasarea tarifelor de cazare să evidentieze distinct taxa hotelieră încasată.

O alta obligatie a unitatilor de cazare este cea de a varsa taxa colectata în conturile bugetului local ale Primariei Mun. Sacele.

Unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa hoteliera la bugetul local lunar, pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei în care se colecteaza taxa hotelieră de la persoanele care au platit cazarea.

Primarul Popa Virgil avertizeaza prin materialul asumat ca … ”Pentru neplata la termen se datorează, conform art. 183 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, majorări de întârziere în cotă de 1% din cuantumul sumei datorate, pentru fiecare lună sau fracţiune de lună începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv”

Unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie privind taxa încasata.

Orice unitate de cazare de pe raza municipiului Sacele care realizează venituri din cazare are oligaţia de a încasa şi vărsa la bugetul local al mu. Sacele taxa hoteliera.

Scopul acestei taxe este promovarea obiectivelor turistice din municipiul Sacele în ansamblul ei, în vederea creșterii numărului de turiști.

Ce se întâmplă cu banii de fapt cu banii din buget, vă spunem mâine…

 

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia