Home / Actual / Start din 11 noiembrie. Municipiul Săcele participă la programul Rabla Local

Start din 11 noiembrie. Municipiul Săcele participă la programul Rabla Local

Conform ultimei precizări făcute de către Agenția Fondului de Mediu, programul privind casarea autovehiculelor uzate, numit, în mod neoficial, Rabla Local, va începe în data de 11 noiembrie.

Primăria Municipiului Săcele va participa la acest program, iar prin intermediul programului, persoanele fizice care vor casa o mașină mai veche de 15 ani vor putea primi, de la primărie, un stimulent în valoare de 3.000 de lei, fără a fi obligați să folosească banii obținuți pentru a cumpăra o mașină nouă.

Astfel, în prima etapă, Primăria Municipiului Săcele va aloca un buget de 90.000 lei, ulterior suma va fi majorată în funcție de solicitările venite din partea săcelenilor.

Este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care îndeplinește următoarele condiții la data solicitării stimulentului pentru casare:

a) este persoană fizică cu domiciliul/reşedinţa în România;

b) are domiciliul/reşedinţa pe raza teritorială a UAT-ului solicitant de finanţare;

c) deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale UAT-ului solicitant de finanţare;

d) nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;

f) nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

Este considerat eligibil autovehicului care îndeplinește cumulative următoarele condiții:

a) este înregistrat în evidenţele fiscale ale UAT solicitant;

b) la data participării în Program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei;

c) are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;

d) conţine componentele esenţiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie).

Beneficiarul stimulentului de casare se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 4 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului.

Este foarte important ca persoana fizică care dorește să se înscrie în program:

– Să verifice dacă UAT-ul pe raza căruia își are domiciliul participă în cadrul acestui program

– Să caseze și să radieze autovehiculul uzat numai după ce se asigură că primaria localității pe raza căruia își are domiciliul participă în cadrul acestui program

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia