Home / Actual / Şedinţa ordinară a Consiliului Local Săcele pe data de 29 noiembrie 2018

Şedinţa ordinară a Consiliului Local Săcele pe data de 29 noiembrie 2018

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Muncipiului Săcele pentru ziua de 29 noiembrie 2018, care va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17, orele 16.00, la Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc, cu următorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2018, a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018 și pentru modificarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2017 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 25.500.000 lei – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale – primă înscriere – cu propunere de  dezlipire a suprafeței de 1124 mp, reprezentând zona verde, din  imobilul identificat în CF 112039 Săcele, nr. cad 1761 nr. topografic 1315/1/1,  în suprafață de 4552  mp- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în CF- primă înscriere- a suprafetei de 34,2200 ha, identificată în PȘ1652- pășune și a suprafeței de 40,3700 ha, identificată în PȘ 3510 – pășune,  cu destinație de izlaz comunal, în proprietatea privată a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  prețurilor de referință  a masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul  forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele și a  metodologiei de fundamentare a prețurilor de pornire la licitațiile pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare, pentru anul  de producție 2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind organizarea unui „Tărg de Pomi de Craciun” în perioada 17-21.12.2018, pe raza Municipiului Săcele – iniţiator consilier local Sterpu Ciprian;
 7. Proiect de hotărâre privind constatarea încetarii de drept a unor mandate de administrator la R.P.L.P. Săcele R.A.- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a cotei de 19656/1080000 din terenul înscris în CF nr.100405 Săcele, nr.cad.100405- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului în suprafață de 93 mp înscris în CF nr.115309 al localității Săcele, nr.cad.115309- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularului contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. 15 Noiembrie nr. 26  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. 15 Noiembrie nr. 34 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate, cuprinzând solicitanţii pentru locuinţe ANL, aflate pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 2 din H.C.L. 200/28.09.2017 privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local pentru a face parte din Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind repartizarea efectivă a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, aflate pe raza  Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție a Municipiului Săcele, în speță ce formează dosarul civil nr. 2386/62/2018 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizațiilor taxi disponibile necesare efectuării serviciului de transport în regim taxi în Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna octombrie 2018 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile august, septembrie şi octombrie 2018  pentru cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale nr. 4 Fraţii Popeea care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

 

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia