Home / Actual / Ședința de Consiliu Local pe luna august are loc joi. Iată proiectele supuse dezbaterii

Ședința de Consiliu Local pe luna august are loc joi. Iată proiectele supuse dezbaterii


PROIECTUL ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele

din data de 27 august 2020:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 30 iulie 2020 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 18 august 2020

Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iulie 2020 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă 

Proiect de hotărâre privind acordarea unor compensaţii financiare elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal din Municipiul Săcele care sunt premianţi la finele anului şcolar 2019 – 2020

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 93/26.03.2020 privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele 

Proiect de hotărâre privind modificarea temporară a structurii organizatorice a Spitalului Municipal Săcele 

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal Săcele 

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a Statului de funcții și a numărului de personal ale SERVICII SĂCELENE S.R.L. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 19, sc. B, etaj 2, 10 către titularul contractului de închiriere 

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 20, sc. C, etaj 1, 6 către titularul contractului de închiriere 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, an de producție 2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de 125,00 lei/mc pentru prestări servicii exploatări forestiere a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele, provenită din partida nr. 164, UP VI Tărlung, u.a.43B, pentru producția anului 2020 și 2021 

Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a cantității de 15 mst lemn de foc, către Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae Baciu 

Proiect de hotărâre privind aprobarea ofertei de donație a numiților Popescu Vasile, Popescu Daniel și Popescu Loredana-Nicoleta pentru imobilul-teren identificat în CF nr.108978 Săcele, în suprafață de 800 mp, situat în zona străzii Livezii și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare, a numitei Gheorghe Elena, la dreptul de proprietate asupra imobilelor-terenuri în suprafață de 23 mp, înscris în CF nr.117169 al localității Săcele, nr. cad.117169 și în suprafață de 3 mp, înscris în CF nr. 117168 Săcele, nr.cad.117168 și trecerea acestora în domeniul public al Municipiului Săcele 

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Săcele în domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 117261 Săcele, în suprafață de 135 mp și a imobilului înscris în CF nr. 117260 Săcele, în suprafață de 433 mp

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile-terenuri situate în zona Bolnoc 

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 351 Cernatu -nr.top (644,645,646,647)/3/1

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 114209 Săcele

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 113715 Săcele

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 158/2020 privind aprobarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători din Municipiul Săcele, aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L. 

Diverse

Electroprecizia Holding caută Asistent Departament Juridic pentru un program de internship

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia