Home / Actual / PUZ-uri individuale, “Primul ghiozdan” și ajutoarele pentru sinistrați printre subiectele ședinței de Consiliu Local de la Săcele din 25 iulie

PUZ-uri individuale, “Primul ghiozdan” și ajutoarele pentru sinistrați printre subiectele ședinței de Consiliu Local de la Săcele din 25 iulie

Următoarea ședinţă ordinară a Consiliului Local al Muncipiului Săcele va avea loc în 25 iulie 2018, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17, orele 16.00, în sala de şedinţe, cu următorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare – Str. Lanurilor, Municipiul Săcele” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinţă individuală”, strada Bereczki Anna, nr.19, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2018 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 236/23.11.2017 „privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 49/22.02.2018 „privind  aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere”  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Extindere sistem de iluminat public în municipiul Săcele – cartier Camping Apa Rece” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Modernizare și Reabilitare strada Livezii” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „ Reabilitare trotuare și accese strada Barajului ” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea cotizatiei anuale si a cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „Iso Mediu” în domeniul salubrizarii localităților din județul Brașov – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietelor de sarcini privind vânzarea la licitație publică deschisă cu strigare a unor terenuri situate în Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor unități locative sociale, în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilite conform H.C.L. nr. 193/28.09.2017 şi a Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi exploatarea locuinţelor sociale din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie 2018 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism si aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a acesteia – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 135 din 2013 privind aprobarea zonării Municipiului Sacele  – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 000 lei  cu destinaţia  „ajutoare de urgenţă“  familiilor cu domiciliul în Municipiul Sãcele, care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţile naturale provocate în perioada iunie-iulie 2018 iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea H.C.L nr. 99 din 26.04.2018 „privind aprobarea organigramei si a statului de functii a Spitalului  Municipal Sacele”  iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal Săcele  iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare operativă a  Întreprinderii de locuințe și localuri Săcele asupra imobilului  cu nr.top 2739/1,2740/1- grădină de -489,60 mp, înscris în CF 104433 Săcele  iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit a 5 m3/ familie lemn rotund raşinoase pentru industrializare, pentru familiile cu domiciliul în Municipiul Sãcele care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţile naturale provocate in perioada iunie-iulie 2018  iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2018, a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018 și pentru modificarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2017 iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2018-2019 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan” 2017 iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Informare privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrului I al anului 2018.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia