Home / Actual / Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov – Ghimbav” RA scoate la concurs 2 posturi de inginer

Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov – Ghimbav” RA scoate la concurs 2 posturi de inginer

📌 Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA organizează la sediul din Ghimbav, Str. Herman Oberth nr. 35, județul Brașov, concursul de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, în cadrul Direcției Tehnice-Operaționale – Serviciul Tehnic, după cum urmează:

✈ Un post de inginer, gradul IA, Cod COR:215202, la Compartimentul Mijloace Energetice, Infrastructură, Automatizări
👉🏻 Condiţii specifice:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) ştiinţe inginereşti;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și /sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor.

✈ Un post de inginer, gradul IA, Cod COR:214201, la Compartimentul Mentenanță Insfrastructură Aeroportuară/Logistică
👉🏻 Condiţii specifice:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) ştiinţe inginereşti;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și /sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor.

📌 Alte condiții aplicabile ambelor posturi:
– capacitate de lucru în echipă;
– respect pentru autoritate și ierarhie;
– asumarea responsabilităților;
– vigilență;
– capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual;
– să dețină cunoștinte operare PC (internet, MS OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES).

📌 Anunţul de concurs, bibliografia, atribuţiile posturilor şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi sunt disponibile pe site-ul Consiliului Judeţean Braşov la secţiunea Carieră https://site.judbrasov.ro/vezi-anunt.php?id=414 precum şi pe site-ul www.brasovairport.ro accesând link-ul https://brasovairport.ro/concurs-de-recrutare-pentru…/

📌 Calendarul de desfăşurare a concursului:
– depunerea dosarelor: 3-14.07.2023, ora 13:00, la Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C, cam. 313 etajul III, Consiliul Judeţean Braşov;
– selecţia dosarelor: 17-18.07.2023;
– afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;
– termenul de depunere a contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– proba scrisă: 25.07.2023, ora 11:00, la sediul AIBG din Ghimbav, Str. Herman Oberth nr. 35;
– afişarea rezultatelor probei scrise: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
– termenul de depunere a contestaţiilor în urma probei scrise: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– interviul: la sediul AIBG din Ghimbav, Str. Herman Oberth nr. 35, în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
– afişarea rezultatelor interviului: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
– termenul de depunere a contestaţiilor în urma interviului: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– afişarea rezultatelor finale: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia