Home / Actual / Primăria Săcele a scos la concurs 3 posturi de Referent, clasa a III-a, grad asistent în cadrul Serviciului Asistenta Socială

Primăria Săcele a scos la concurs 3 posturi de Referent, clasa a III-a, grad asistent în cadrul Serviciului Asistenta Socială

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE, județul BRAŞOV, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

Data publicare a anunțului: 06.03.2023

Funcțiile publice scoase la concurs:

– Referent, clasa III, grad asistent, SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA – 174439

– Referent, clasa III, grad asistent, SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA – 174440

– Referent, clasa III, grad asistent, SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA – 174441

Data, ora și locul desfășurării probei scrise 06.04.2023 10:00, primaria municipiului Sacele

Perioada de depunere a dosarelor 06.03.2023 – 27.03.2023

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Perioada depunerii contestației  la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

Perioada soluționarii contestației  la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 

Condiții de participare

Condiții specifice pentru ocuparea postului

Pentru Referent – 174439 – Clasa III, Grad asistent, SERVICIU ASISTENTA SOCIALA

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

 -Vechime minimă în specialitatea studiilor 1 an

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Bibliografie și tematică

 1. Constituția României, republicată  cu tematica: Titlul I „Dispoziţii comune” şi Titlul II „Drepturile şi libertăţile fundamentale”;
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica: Capitolul I „Principii şi definiţii”, Capitolul II „Dispoziţii speciale”;
 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare. cu tematica : Capitolul I „Dispoziţii generale”, Capitolul II „Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii”, Capitolul III „Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare”, Capitolul IV „Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei
 2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare  cu tematica:  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, partea a VI – a, titlul I şi titlul II;
 1. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu tematica:  legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Hg 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap. cu tematic:  normele metodologice aprobate prin HG 268/2007 de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 1. Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu tematica cu tematica Legea 416/2001 privind venitul minim garantat HG 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu tematica:  HG 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
 1. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu tematica:  Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare cu tematica cu tematica  Codului muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003, republicat cu modificarile si completarile ulterioare

 

Pentru Referent – 174440 – Clasa III, Grad asistent, SERVICIU ASISTENTA SOCIALA

 – studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

 – Vechime minimă în specialitatea studiilor 1 an

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

 Bibliografie și tematică

 1. Constituția României, republicată cu tematica:  Titlul I „Dispoziţii comune” şi Titlul II „Drepturile şi libertăţile fundamentale”;
 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare. cu tematica:  Capitolul I „Principii şi definiţii”, Capitolul II „Dispoziţii speciale”;
 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica:  Capitolul I „Dispoziţii generale”, Capitolul II „Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii”, Capitolul III „Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare”, Capitolul IV „Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.
 1. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica:  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, partea a VI – a, titlul I şi titlul II;
 1. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu tematica cu tematica legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 1. HG 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap. cu tematica:  normele metodologice aprobate prin HG 268/2007 de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 1. Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu tematica:  Legea 416/2001 privind venitul minim garantat HG 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu tematica:  HG 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
 1. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu tematica:  Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare cu tematica  Codului muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003, republicat cu modificarile si completarile ulterioare

 Pentru Referent – 174441 – Clasa III, Grad asistent, SERVICIU ASISTENTA SOCIALA

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

– Vechime minimă în specialitatea studiilor 1 an

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Bibliografie și tematică

 1. Constituția României, republicată cu tematica:  Titlul I „Dispoziţii comune” şi Titlul II „Drepturile şi libertăţile fundamentale”;
 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,republicată, cu modificările și completările ulterioare. cu tematica Capitolul I „Principii şi definiţii”, Capitolul II „Dispoziţii speciale”;
 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica:  Capitolul I „Dispoziţii generale”, Capitolul II „Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii”, Capitolul III „Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare”, Capitolul IV „Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei
 1. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica cu tematica Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, partea a VI – a, titlul I şi titlul II;
 1. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu tematica cu tematica legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 1. HG 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap  cu tematica:  normele metodologice aprobate prin HG 268/2007 de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 1. Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu tematica:  Legea 416/2001 privind venitul minim garantat.
 1. HG 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu tematica:  HG 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 1. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu tematica:  Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.
 1. Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare cu tematica:  Codului muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003, republicat cu modificarile si completarile ulterioare

Formular de înscriere

Declarațíe pe propria răspundere;

Opis documente;

Formular G.D.P.R.

Persoane de contact:

Posedaru, Monica , Referent, 0720057489, [email protected]

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia