Home / Actual / Primaria Municipiului Sacele organizeaza examen de  promovare in grad profesional superior imediat celui detinut anterior pentru functionarul public de executie

Primaria Municipiului Sacele organizeaza examen de  promovare in grad profesional superior imediat celui detinut anterior pentru functionarul public de executie

Primaria Municipiului Sacele organizeaza in data de 31 iulie 2023 ora 10.00- proba scrisa, examen de  promovare in grad profesional superior imediat celui detinut anterior pentru functionarul public de executie care indeplineste  cumulativ conditiile de promovare, dupa cum urmeaza:

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta  a Persoanelor

 Consilier juridic: din clasa I, grad profesional principal  in clasa I, grad profesional superior

Conditii de participare

In  conformitate cu prevederile art.479 din OUG nr.57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a participa la concursul sau examenul de promovare in grad profesional functionarul  public trebuie sa indeplineasca cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod administrativ

                 Locul de desfasurare:

Examenul se va organiza la sediul Primariei Municipiului Sacele, Str.Piata Libertatii nr.17 si consta in 3 probe succesive: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviul

Proba scrisa  se va desfasura in data de 31.07.2023 ora 10.00

  Interviul se va sustine ulterior probei scrise

Dosarele  de inscriere  se  depun la Compartimentul  Resurse  Umane  din cadrul Primariei Municipiului Sacele, Str.Piata Libertatii nr.17,  camera 4,  in termen  de 20 de zile de la data publicarii anuntului,  de  la  data  de  30.06.2023-19.07.2023, inclusiv, orele 16.00

In vederea participarii la examen candidatii depun dosar de concurs care va cuprinde, urmatoarele  documente:

  1. Copie a carnetului de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
  2. Copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  3. Formularul de inscriere prevazut in anexa 3

Bibliografia necesara sustinerii examenului este prevazuta in anexa la prezentul anunt.   Relatii suplimentare se pot obtine la Comp.Resurse Umane, telefon 0268/276164,int.105

Bibliografie

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia