Home / Actual / Poftiți la concursul de proiecte! Sportul și cultura primesc fiecare câte 100.000 lei anul acesta

Poftiți la concursul de proiecte! Sportul și cultura primesc fiecare câte 100.000 lei anul acesta

Autoritatea finanțatoare Primăria Municipiului Săcele, cu sediul în Municipiul Săcele, județul Brașov, str. Piața Libertății nr. 17, cod poștal 505600, tel./fax +40-268- 276.164/ 273.091, e-mail: [email protected], în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pe anul 2023.

Din bugetul local al Municipiului Săcele, aprobat prin H.C.L. nr.39/02.02.2023 pentru aprobarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023, vor fi finanțate proiecte de interes local în valoare de 400.000 lei pentru următoarele domenii:

– acțiuni și programe sportive: suma totală: 100.000 lei.

– programe, proiecte și acțiuni culturale: suma totală: 100.000 lei.

– programele cultelor religioase recunoscute de lege în România: suma totală: 200.000 lei.

Pe plan local, acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Săcele este reglementată de Regulamentele privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru fiecare domeniu aprobate prin H.C.L. nr. 24/ 15.02.2016, H.C.L. nr. 25/ 15.02.2016, H.C.L. nr. 26/ 15.02.2016 și H.C.L. nr. 27/ 15.02.2016.

În temeiul art. 20 alin (1) al Legii nr. 350/2005 termenul de depunere al solicitărilor este 10.04.2023 ora 16:00. Proiectele de finanțare nerambursabilă  se vor depune la Registratura Primăriei Municipiului Săcele, cu sediul în Municipiul Săcele, Str. Piața Libertății nr. 17, cam. 13. Nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse decât cele solicitate de către comisia de evaluare și selecționare. Selecția și evaluarea dosarelor depuse se va efectua în perioada 10 – 21.04.2023 și se vor face în ordinea punctajului obținut de către fiecare solicitant, în limita bugetului aprobat. Depunerea contestațiilor se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției care va fi publicat pe website- ul www.municipiulsacele.ro, soluționarea acestora făcându- se  în termen de 5 zile lucrătoare.

Documentația pentru elaborarea proiectelor și informațiilor suplimentare se poate obține de la Primăria Municipiului Săcele, tel. 0268/276164 sau pe website-ul Primăriei Municipiului Săcele www.municipiulsacele.ro.

Prezentul anunț a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI- a, nr. 44 /08.03.2023.

Regulament și anexe 

– acțiuni și programe sportive: suma totală: 100 mii lei.  (Regulament  +  Anexe)

– programe, proiecte și acțiuni culturale: suma totală: 100 mii lei. ( Regulament +  Anexe)

– programele cultelor religioase recunoscute de lege în România: suma totală: 200 mii lei.  (Regulament + Anexe)

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia