Home / Actual / Joi – 21 iunie – este ședinţă ordinară a Consiliului Local Săcele

Joi – 21 iunie – este ședinţă ordinară a Consiliului Local Săcele

Consiliului Local al Muncipiului Săcele se întrunește în ședinţă ordinară pentru ziua de 21.06.2018, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17, orele  16,00, în sala de şedinţe, cu următorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință și împrejmuire”- str. Bereczki Anna,   4A, Municipiul Săcele  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidențele fiscale a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. 44/29.09.2016  privind aprobarea noilor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități de 3 mc ( 4,84 mst) /persoană lemn de foc pentru încălzirea locuințelor în perioada de iarnă 2018-2019, unui număr de 31 de veterani de război și văduve de veterani de război din Municipiul Săcele – iniţiator  PRIMAR POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc                                       către   Parohia Ortodoxă  Turcheș  II  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartanenței la domeniul public al Municipiului Săcele a unor  drumuri  de  exploatare din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai 2018 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc către   Parohia Ortodoxă  Sfântul Nicolae – Baciu  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Săcele pentru anul şcolar 2017-2018, semestrul II  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării eşalonării la plată pentru creanţele bugetare restante datorate bugetului local de către Verdeata Rodica – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării unor autovehicule aflate în domeniul privat al Municipiului Săcele, din parcul auto propriu al Primăriei Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 69 din 22.03.2018 „privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 13. Proiect de hotărâre privind repartizarea a 4 unităţi locative din fondul locativ preluat prin protocol de la S.C. Servicii Săcelene S.R.L.,  în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilită conform Hotărârii de Consiliul Local nr. 269/21.12.2017 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Rapoartelor de evaluare, aprobarea vânzării prin licitație publică, precum și prețul minim de vânzare a unor terenuri din domeniul privat al Municipiului Săcele   – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la H.C.L. 92/26.04.2018 privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare, către S.C. Compania APA Brașov S.A. –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2018, a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018 și pentru modificarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2017  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (PT,DE,CS) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Construire teren de sport cu gazon artificial multisport în  Municipiul Săcele”din Cartierul Ștefan cel Mare iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (PT,DE,CS) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Construire teren de sport cu gazon artificial multisport în Municipiul Săcele”din Cartierul Movilei iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Închidere depozit de deșeuri municipale clasa b Subobrej Săcele”iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;

 

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia