Home / Actual / Din nou cer mai mult! Membrii consiliului de administrație din Regia Pădurilor vor indemnizații mai mari

Din nou cer mai mult! Membrii consiliului de administrație din Regia Pădurilor vor indemnizații mai mari

Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele RA, prin Director, supune spre analiză și aprobare solicitarea membrilor consiliului de administratie al RPLP Sacele RA de modificare a cuantumului indemnizatiei fixe a membrilor consiliului de administratie corespunzator prevederilor art. 8 alin 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Astfel, solicitarea acestora are ca obiect stabilirea indemnizatiei fixe la valoarea de 2.100 de lei brut/luna, reprezentand ehivalentul a 18.14% din valoarea maxima prevazuta de lege.

În prezent indemnizația este la nivelul celei de consilier local (789 lei/lună), dar nivelul este nesatisfacator pentru cei de la Regia Pădurilor.

Prin art. 3 din HCL nr 215/2019 s-a reglementat ca “se stabileste remuneratia administratorilor in cuantum egal cu indemnizatia neta de consilier local. Remuneratiile membrilor neexecutivi este corespunzatoare unui program de lucru intergal, respectiv pentru participarea la toate activitatile impuse ale consiliului de administratie, ea fiind diminuata proportional cu neparticiparea la activitati”. Articolul a fost preluat si inserat in articolul 11 din contractul de mandat, astfel cum a fost aprobat potrivit art. 2 din HCL nr 215/2019.

Cuantumul indemnizatie nete de consilier local este de 789 lei, pentru un program complet.

Cum de la data 23.10.2019 până în prezent, cuantumul indemnizatie nete de consilier local nu s-a modificat, valoarea este considerată ca fiind nesatisfăcătoare de cei de la Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele.

Salariile la vârf în Primăria Săcele sunt o boierie! Cât câștigă personajele cheie din administrație? – Saceleanul 

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia