Home / Actual / Consiliul Local Săcele se întrunește în ședință pe 25 aprilie

Consiliul Local Săcele se întrunește în ședință pe 25 aprilie

Ședinţa ordinara a Consiliului Local al Muncipiului Săcele va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17, joi – 25 aprilie – orele 16.00, în sala de şedinţe, cu următorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;      
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători din Municipiul Sacele, aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Anexei 3.1 și a costului unitar pe kilometru prevăzute în  Contractul de delegare Nr. 1 din 23.03.2017 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate În Municipiul Săcele, aprobat prin H.C.L. nr. 57/ 23.03.2017 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului brut total de 60,8 mii mc  de masă  lemnoasă pe picior destinat  recoltării  pentru anul de  producție 2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării în anul de producție 2019 a volumului total de 61,0 mii mc masă lemnoasă  –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli  și a Programului de Investiții pe anul 2019 ale RPLP Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Scrisorii de asteptări” privind administrarea și conducerea Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării în anul de producție 2019 a volumului total de 61,0 mii mc masă către agenții economici prin licitație/ negociere și către populație pentru nevoi locale prin vânzare directă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a unei cantităţi de 50 m3 lemn rotund răşinoase pentru industrializare (SR 1294/1993) cu capătul subţire >=24 cm, domnului Muntean Alexandru, cu domiciliul in Municipiul Săcele, Str. Mocanilor nr. 44 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre pentru  stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2020 – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Gârcini” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații din partea  Municipiului Săcele la Vire (Franța) și a cheltuielilor de deplasare – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 13. Proiect de de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 14. Proiect de de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a cererilor pentru finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități nonprofit de interes local – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 15. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei unități locative sociale din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 16. Proiect de hotărâre privind repartizarea a 2 unităţi locative din fondul locativ preluat prin protocol de la S.C. Servicii Sacelene S.R.L.,  în condiţiile stabilite în Hotărârea de Consiliul Local nr. 269/21.12.2017  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 18. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru definirea criteriilor și a modalității de stabilire a zonelor de impozitare în Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Săcele a dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului-construcție identificat în CF 115014-C1-U2 al localității Săcele, nr.top.(1308, 1309, 1310)/1, situat în Municipiul Săcele B-dul George Moroianu nr. 382 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 20. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF nr.115591 al localității Săcele, nr.cad.115591 în suprafață de 56 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației –actualizare date imobil înscris în CF 110975 Săcele, nr.top 9446/1/1/3/1, domeniul privat al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 22. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF 113677 Săcele nr.top 4,5 și a imobilului înscris în CF 112796 Săcele nr.top 6,7    – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale – primă înscriere imobil – Tabără Brădet în suprafață de 24.976 mp curți- construcții, domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 24. Diverse
 • Informare cu privire la aprobarea Raportului referitor la finanțele publice ale județului Brașov;
 • Raportul privind modul de ducere la îndeplinire de către S.C. Servicii Săcelene a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 24/20.03.2014 a Curții de Conturi a României;
 • Informare cu privire la stadiul ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi a României de către S.C. Servicii Săcelene S.R.L.;
 • Informare cu privire măsurile dispuse de către Curtea de Conturi a României prin Decizia nr. 4/01.04.2019 pentru înlăturarea deficiențelor constate la S.C. Servicii Săcelene S.R.L.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia