Home / Actual / Comunicat “Apele Române”: La staţia Babarunca, pe râul Târlung, în perioada 27 – 30 iunie 2018, precipitaţiile au totalizat peste 200 l/mp

Comunicat “Apele Române”: La staţia Babarunca, pe râul Târlung, în perioada 27 – 30 iunie 2018, precipitaţiile au totalizat peste 200 l/mp

“În perioada 01 iunie – 27 iunie 2018, în zona de sud-est a judeţului Braşov, regimul precipitaţiilor a fost excedentar, înregistrând valori cuprinse între 140-180 l/mp, ceea ce a dus la creşteri de niveluri şi debite peste valorile medii normale.

Începând cu data de 27 iunie până în data de 2 iulie 2018 (deci în mai puţin de o săptămână) precipitaţiile cumulate în aceiaşi zonă au totalizat valori de 180-200 l/mp.

La staţia Babarunca, pe râul Târlung, situată în amonte de acumularea Săcele, începând cu data de 27 iunie până în data de 30 iunie 2018, precipitaţiile cumulate au totalizat peste 200 l/mp, cu un total de la începutul lunii iunie de cca 380 l/mp.

Valori similare ale precipitaţiilor (cumulate de cca 200 l/mp în 3-4 zile) au generat evenimente similare cu cele produse în anul 2005, an de referinţă din punct de vedere al efectelor inundaţiilor în ultimii 40-50 de ani.

Reamintim faptul că în perioada 13-17 martie 2018 a avut loc un alt eveniment de inundaţii cu debite şi nivele semnificative, generate de precipitaţii în aceaşi zonă, când precipitaţiile cumulate au fost de 80-125 l/mp.

În ambele situaţii a fost emis COD ROŞU DE AVERTIZARE HIDROLOGICĂ DE FENOMENE IMEDIATE pentru depăşirea cotelor de pericol pentru zona de confluenţă a râului Târlung cu Râul Negru, iar populaţia din zona comunei Băcel a fost alarmată pentru eventuala cedare a digurilor.

În data de 30 iunie 2018 ora 8:30, a fost emisă AVERTIZAREA HIDROLOGICA PENTRU FENOMENE IMEDIATE nr. 1 unde se menţionează că “fenomene hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare în bazinul inferior al râului Târlung, în zona de confluenţă cu Râul Negru (zona localităţii Băcel).

În cazul evenimentelor din luna martie tranzitarea viiturii s-a realizat la nivelele maxime cunoscute pe acel sector fiind consemnate doar efecte din cumularea apelor în spatele digurilor. Prin urmare se poate considera că acest eveniment de inundaţii din luna martie 2018 defineşte capacitatea maximă de rezilienţă pentru râurile Târlung şi sectorul aval al Râului Negru.

Evenimentul hidrologic înregistrat în perioada 27 iunie – 02 iulie 2018 a fost generat de precipitaţii cumulate cu 40-50% mai mari faţă de luna martie considerată ca lună de referinţă, fiind inevitabile pagubele produse.
Referitor la Acumularea Târlung, în condiţii de forţă majoră, debitele maxime evacuate au fost în medie de cca 150 mc/s de la ora 11:00 în data de 30 iunie 2018 până la ora 04:00 în data de 01 iulie 2018 în condiţiile în care nivelele au fost cele mai mari inregistrate la aceasta acumulare, conducând la inundarea DN 1A pentru un interval de câteva ore.

Din informaţiile obţinute, pe toată perioada evenimentului, exploatarea Barajului Săcele Târlung s-a realizat în conformitate cu Regulamentele de Exploatare şi cu respectarea condiţiilor de siguranţă ale barajului şi versanţilor în regim de ape mari.

După evaluarea pagubelor, Instituţia Prefectului Judeţul Braşov va colecta toate datele şi elementele referitoare la aceste evenimente şi se va realiza un raport cu concluzii şi propuneri de remediere şi îmbunătaţire a elementelor de infrastructura de apărare şi comunicaţii pentru creşterea rezilienţei zonelor afectate.

Valorile prezentate sunt estimative, urmând ca valorile oficiale să fie calculate şi prezentate de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.

De precizat:
În intervalul 13-17 martie 2018, când a fost avertizare COD ROŞU, precipitaţiile au fost de 124,4 l/mp în zona din amonte a barajului Săcele, volumul total înregistrat în baraj fiind de 7,34 mil./mc.
În perioada 27-30 iunie 2018, când de asemenea am avut avertizare COD ROȘU, precipitaţiile acumulate în amonte de baraj au fost de 208 l/mc însumând un volum de cca 14,8 mil/mc, aceasta însemnând un volum aproape dublu faţă de perioada precedentă.
În perioada 27 iunie – 2 iulie 2018, s-au înregistrat valori duble faţă de valorile maxime din luna martie a.c.
Apele din acumularea Săcele au fost evacuate în conformitate cu regulamentul de exploatare şi cu respectarea condiţiilor de siguranţă ale barajului şi versanţilor, în regim de ape mari”

foto cover Facebook

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia