Home / Actual / Cele 7 milioane de euro sunt mai aproape de Gârcini

Cele 7 milioane de euro sunt mai aproape de Gârcini

În luna septembrie 2018, va începe implementarea propriu-zisă a Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini. Pentru acest lucru Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini a accesat o nouă finanțare prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 5, Obiectivul tematic 9, Prioritatea de investiții 9.vi, Obiectivul specific 5.1, în cadrul apelului pentru “Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” – Etapa a III-a mecanismului DLRC (Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității).

 Finanțarea accesată, în cuantum de 1,627,954.98 lei (echivalentul a 350.000 euro), acoperă în procent de 100% cheltuielile ocazionate de funcționarea Asociației Grupul de Acțiune Locală în intervalul septembrie 2018 – octombrie 2023, interval în care se va realiza implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini.

 Un prim pas în procesul de implementare a Strategiei va reprezenta recrutarea personalului necesar și achiziționarea echipamentelor și dotărilor necesare pentru desfășurarea activității.

Ulterior, vor fi elaborate si validate procedurile de selecție și prioritizare a propunerilor de proiecte care vor fi depuse de actorii locali în vederea implementării strategiei. În baza aprobării acestei proceduri, echipa GAL va defini documentația specifică și va lansa apelurile de selecție pentru aceste propuneri de proiecte.

Proiectele selectate de GAL, vor fi ulterior depuse în vederea finanțării prin Programul Operațional Regional, respectiv prin Programul Operațional Capital Uman. Valoarea totală a realizării proiectului este de 7.000.000 de euro, reprezentând finanțare nerambursabilă.

Sursa: Primăria Municipiului Săcele

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia